Onderscheidingen

pro-K

pro-K bundelt en vertegenwoordigt de belangen van de fabrikanten van halffabrikaten en consumptieproducten uit kunststof, en die van hun toeleveranciers. Onder het motto “kunststof: grondstof van de 21e eeuw” heeft pro-K zich tot taak gesteld de veelzijdige toepassingsmogelijkheden, het enorme potentieel en de prestaties van kunststof te demonstreren, het imago van kunststof en de daaruit gemaakte producten actief te verbeteren en zijn leden bij hun marktactiviteiten te ondersteunen. Op nationaal en Europees niveau zet pro-K zich in op het gebied van scholing en bijscholing, toepassingstechniek, bedrijfseconomie, standaardisering, technische marketing, marktobservatie, handelsmerkbescherming, pr en belangenbehartiging. Met de onderscheiding “Product van het jaar” worden al 30 jaar lang innovatieve, creatieve en functioneel uitstekend vormgegeven producten uit kunststof bekroond. De ingediende producten worden in negen categorieën beoordeeld door een eersteklas, onafhankelijke jury van experts. In totaal worden er achttien producten onderscheiden. De winnende producten worden op een speciale tentoonstelling op de grootste consumptiegoederenbeurs ter wereld, “Ambiente” in Frankfurt am Main, geëxposeerd en verdienen de toegangseis voor de Designpreis der Bundesrepublik Deutschland.

Terug
Ontwerpers Günther Horntrich

Bekroonde producten