Onderscheidingen

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland

De Designpreis is de officiële designonderscheiding van de Bondsrepubliek Duitsland. Het vormt het middelpunt van het designstimulerende beleid van het Duitse ministerie voor economie en technologie. Sinds 2006 wordt de onderscheiding jaarlijks uitgereikt aan voortreffelijk vormgegeven producten op het gebied van product- en communicatiedesign. Voor de Designpreis kunnen bedrijven zich niet aanmelden, ze worden genomineerd door ministeries en senatoren van economische zaken van de Duitse deelstaten, of door het landelijke ministerie voor economie en technologie. Voorwaarde is echter dat een product al met een nationale of internationale prijs onderscheiden is. Geen andere designprijs stelt zulke hoge eisen aan de deelnemers. Hierdoor wordt de Designpreis der Bundesrepublik Deutschland door veel opinieleiders in de designwereld als de “prijs der prijzen” beschouwd. Daarnaast ontving een jonge designer in 2010 en 2011 een prijs voor jong talent, waaraan een geldbedrag was verbonden.

Terug
Ontwerpers Günther Horntrich NOA

Bekroonde producten